Како да се зголеми пазарот на деривати на DeFi

Сепак, на пазарот на деривати ова е поголем предизвик. Како одговор, создадени се неколку различни протоколи. Едно решение е создавање на вечна ликвидност на синџирот, преку виртуелна машина за ликвидност за да се создаде постојан производ кој може да обезбеди долга и кратка ликвидност. Овој модел ги елиминира ризиците на давателот на ликвидност со целосно намалување на улогата на давателот на ликвидност (ЛП). Но, притоа, го пренесува ризикот од ЛП на протоколот.

Извор: https://www.coindesk.com/sponsored-content/how-to-scale-the-defi-derivatives-market/


Видео на YouTube